Seniorlägenheter

Byggnation av 22 stycken seniorlägenheter till Faxeholmen.

ICA Järvsö

Ljusdals återvinningscentral

Nybyggnation Sophanteringsstation till Ljusdals Kommun.